Bu başlık altında hem geçmişi hatırlayalım hem de geleceğe ışık tutalım.

1988 senesinde araştırma sektörüne adım attığımda veri toplamak kolay ancak zaman zaman bir o kadar da zordu.

Katılımcılar, anketçileri evlerine davet eder yemek, çay ikram ederlerdi. Araştırmalara katılım oldukça yüksekti. Kapısı çalınan her dört katılımcının üçü araştırmalara gönüllü olarak katılır soruları dikkatle dinler açık uçlu sorulara uzun uzun cevap verir ve yorum yapardı.

Bu kolay ve keyifli tarafıydı.

Zor tarafı ise; toplumsal konuları içeren değerler ve yaşam biçimleri, kamuoyu ve siyasi araştırmaların veri toplama aşamasında güvenlik güçleri anketçileri engeller, gözaltına alırdı. Anketçileri karakollardan çıkarmak için ciddi efor harcanırdı.

(23/06/1962 yılında yayınlanan Devlet İstatistik Enstitüsünün Görev, yetki ve kuruluşu hakkındaki Kanunun 26. Maddesi nedeniyle) https://www5.tbmm.gov.tr/tutanaklar/KANUNLAR_KARARLAR/kanuntbmmc045/kanuntbmmc045/kanuntbmmc04500053.pdf

Kanunun araştırma şirketleri ile ilgili olmadığını söylesek de teknik belge ve soru formunu onay için Devlet İstatistik Enstitüsüne (DİE) gönderip izin almak zorunda kalınırdı.

2005 yılında kanun değiştirilmiş olmasına rağmen kolluk kuvvetleri anketçileri gözaltına almaya devam ediyordu.

Ocak 2011 yılında dönemin İçişleri Bakanı Sayın Beşir Atalay’ın düzenlediği toplantıda konuyu gündeme getirdim. https://www.aksam.com.tr/siyaset/toplumumuzun-egilimlerini-belirlememiz-onemli–11574h/haber-11574

Toplantı sonrası tüm kolluk kuvvetlerini kapsayacak şekilde ilgili birimlere yazı gönderildi. Yazının bir kopyası da Türkiye Araştırmacılar Derneği ile paylaşıldı.

Kolluk kuvvetleri anketçileri çok nadir de olsa gözaltına almaya devam ediyor. Ancak eskiye göre neredeyse sorun yaşanmıyor denilebilir.

Veri toplama teknikleri, teknolojinin gelişmesi ile çeşitlense de veri ve veri ile ilişkilendirilmiş her türlü işin ilk adımından araştırma veren ve kamuya teslimine kadar olan tüm unsur ve aşamaların bilimselliğini ve veri kalitesini etkileyecek engelleri ortadan kaldırmak için çalışmalar yapıldı. Bu çalışmalara devam edilmeli.

 

Bir sonraki yazı; 2004 yılında profesyonel standartlar başlığı altında başlayıp Güvenilir Araştırma Belgesi (GAB) ile sonuçlanan süreç… 

 

İçeriği Şimdi Paylaş